Pob lwc i Ysgol Llanfihangel y Creuddyn ar ddathlu ei phenblwydd yn 175 oed,   Carreg filltir bwysig iawn yn hanes yr ysgol lle bu Rob yn “ddisgbybl boch-goch bach di-fau” !!! Yno bu ef a Sheila yn ddisgyblion a gellir ymfalchio yn y ffaith fod y plant y 7fed cenedlaeth i fynychu’r ysgol.   Edrychwn ymlaen gyda brwdfrydedd at y dathlu ar Ddydd Sadwrn, 25ain Fai 2013.