Y Ffarmers awarded Sawday’s Community Pub Award

Y Ffarmers awarded Sawday’s Community Pub Award

Llongyfarchiadau i Rhodri ac Esther,  Y Ffarmers, Llanfihangel y Creuddyn, ar gael eu henwebu yn enillwyr cenedlaethol  mewn cystadleuaeth nodedig “Sawdays”.   Congratulations to Y Ffarmers  on being named winner of the “Community Pub Award”...
Ysgol Llanfihangel-y-Creuddyn yn 175 oed.

Ysgol Llanfihangel-y-Creuddyn yn 175 oed.

Pob lwc i Ysgol Llanfihangel y Creuddyn ar ddathlu ei phenblwydd yn 175 oed,   Carreg filltir bwysig iawn yn hanes yr ysgol lle bu Rob yn “ddisgbybl boch-goch bach di-fau” !!! Yno bu ef a Sheila yn ddisgyblion a gellir ymfalchio yn y ffaith fod y plant y...
New Season Lamb now available

New Season Lamb now available

New Season Lamb this week from Morfa, Llanrhystud.    Lambs are produced by Sheila’s uncle,  David Morgan, Gwyn and Gareth at Morfa, on the fertile seaside pastures of Cardigan Bay coast which benefits from the fresh salty sea air and produces healthy stock with...