National Tourism Awards for Wales 2013

National Tourism Awards for Wales 2013

Congratulations to our customers, Rhodri & Esther at Y Ffarmers, Llanfihangel-y-Creuddyn on being short-listed the prestigious National Tourism Awars 2013 – Best Place to Eat – Pub category.   Da iawn chi a phob hwyl yn y seremoni wobrwyo.
Llongyfarchiadau i ysgol Llanfihangel y Creuddyn!

Llongyfarchiadau i ysgol Llanfihangel y Creuddyn!

Llongyfarchiadau i staff a phlant Ysgol Llanfihangel y Creuddyn ar ddathlu penblwydd yr ysgol mewn steil !  Da iawn chi wir.   Cafwyd diwrnod a hanner!!  Roedd yr ysgol yn byrlymu efo hen hanes a straeon diddorol  a phawb yn ymfalchio yn eu cysylltiadau...