Byddwn yn cau am 3 o’r gloch pnawn fory er mwyn i’r staff gael fynd i wylio’r gem rygbi. 
We will close at 3.00 pm TOMORROW, so that the staff can watch the game.