Wishing all our customers a very happy Christmas and a prosperous New Year and thank you for your continued support throughout  2012.

Dymuniadau gorau i’n cwsmeriaid i gyd am Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda a diolch am eich holl gefnogaeth drwy’r flwyddyn.   Mwynhewch yr Wyl.