Rydym wrthi yn paratoi cyfeithiad o’r wefan i’r Gymraeg a mawr obeithiwn bydd y gwaith o’i chwblhau wedi gorffen yn fuan.   Yn y cyfamser, gwerthfawrogwn eich amynedd!