Congratulations to one of the staff, Ceredig Morgan and his wife Janet on the birth of their first grandchild – a beautiful baby girl, Liwsi Win, born on 20th March.   Doting dadcu and baby Liwsi “both doing well”!  

Llongyfarchiadau hefyd i ddau o’n cynhyrchwyr,   Brinley Davies,  Fferm Penlan a Marion a Dilwyn Evans, Tynant ar enedigaeth wyres fach yn ddiweddar.   Croeso mawr i Mari Heulwen, merch fach i Eifiona a Rhydian.